Onze Activiteiten

Nieuwbouw van particuliere woning(en) of bedrijfsruimte(s)

Een nieuwe woning of een nieuw bedrijfspand realiseren? Moerman Bouwen is de schakel die het allemaal voor u regelt. We plannen, coƶrdineren en organiseren. Want dat is tegenwoordig de kunst bij bouwen: alle partijen die bij het proces betrokken zijn optimaal op elkaar afstemmen. Daar hebben we ervaring in. En daarvoor hebben we het netwerk.

Verbouwen van woningen en bedrijfsruimten

Grotere verbouwingen zijn vaak tijdrovend. Grote verbouwingen zijn ook vaak complex. In de meeste gevallen blijft een woning vaak bewoond en een kantoor vaak operationeel tijdens een verbouwing. Daarom moet een aannemer die verbouwt vooral begrijpen dat werkzaamheden minimale hinder mogen opleveren. Moerman Bouwen is die aannemer. In te schakelen voor alle ingrijpende verbouwingen en renovaties in woning - en utiliteitsbouw.

Onderhoud van luxe particuliere woningen en bedrijfspanden

Met goed onderhoud blijft de waarde van uw bedrijfspand of woning op peil. Moerman Bouwen is een ervaren onderhoudsbedrijf dat alle facetten van het bouwen beheerst. Daardoor kunnen we het complete onderhoudsproces voor onze rekening nemen. En, belangrijker nog, op een manier die de kwaliteit weer voor jaren waarborgt.

Realisatiepartner voor bouwbedrijven

In een paar jaar tijd is de bouw ingrijpend veranderd. Bouwbedrijven hebben niet langer meer alle disciplines in eigen huis. Schakelen andere bedrijven in voor gespecialiseerde activiteiten. En kiezen bij voorkeur voor partners die als verlengstuk van hun eigen organisatie kunnen opereren. Voor meerdere bouwondernemingen heet die partner Moerman Bouwen. We vullen uw eigen projectorganisatie aan op de manier die voor u ideaal is.

Een selectie van verschillende projecten

Kantoorverbouwing Maasdijk

Woning verbouwing Wateringen

Veranda Maasland

Bouw van 23 woningen Leiderdorp

Woning Maassluis

Nieuwbouw bedrijfsruimte Maasland

Uitbreiding woning Maasland

VvE Den Haag