Werken bij

Zekerheid

Zekerheid

“Projectsucces is geen toeval”, Om ons hieraan te houden beschikt Moerman Bouwen over diverse keurmerken.

Bouwgarant

Bij de bouw van je nieuwe woning wil je zekerheid. Dat je krijgt wat is beloofd en dat alles voldoet aan de wet- en regelgeving.

Diploma’s & verzekeringen
Iedereen kan zich aannemer noemen, maar BouwGarant-aannemer word je alleen als je over de juiste diploma’s en verzekeringen beschikt. Als je een BouwGarant-aannemer inschakelt, ben je er zeker van dat je werkt met een ervaren vakman die zijn zaken op orde heeft.

Kwaliteitseisen en kwaliteitstoetsen
Om het BouwGarant-keurmerk te mogen dragen, moet een bouwbedrijf aan een reeks van kwaliteitseisen voldoen. Die eisen hebben onder meer te maken met de wijze van offreren, hoe hij meer- en minderwerk berekent en zijn werkwijze bij oplevering. Ook zaken als de kredietwaardigheid worden gecontroleerd. Als de aannemer het BouwGarant-keurmerk eenmaal heeft, wordt hij regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie.

Aantoonbare ervaring
Een BouwGarant-aannemer moet aantonen dat hij ervaring heeft in de bouw. Hij moet minimaal twee jaar actief zijn als aannemingsbedrijf en onder de activiteit ‘hoofdaannemingsbedrijf in de bouwnijverheid’ ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Zo weet je zeker dat de aannemer jou goed kan adviseren en het werk naar behoren uitvoert.

Duidelijke afspraken
Een BouwGarant-aannemer maakt duidelijke afspraken en zet die voor jou op papier. Die afspraken gelden niet alleen voor de offerte, maar voor het hele traject tot en met de oplevering. Je komt dus nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Meer over Bouwgerant

Bouwend Nederland

Moerman Bouwen is lid van Bouwend Nederland. Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Dit doen we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.
De onderwerpen waarmee we ons bezighouden zijn talrijk; een selectie daarvan is de woningmarkt, duurzaam bouwen, innovatie, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid, veiligheid, infrastructuur, digitalisering.

Meer over bouwend Nederland

SBB Erkend Leerbedrijf

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Daarvoor staat Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Praktijkleren kan niet zonder leerbedrijven, waar studenten terecht kunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. Waar ze mogen rekenen op een veilige omgeving, deskundige begeleiding en voldoende tijd om de juiste vaardigheden op te doen. En waar die studenten op hun beurt een frisse kijk op het bedrijf en de actuele kennis binnenbrengen.

SBB erkent en begeleidt die leerbedrijven. Zo ook Moerman Bouwen, hier zijn we dan ook trots op!

Meer over SBB